Leerlingenstatuut

Waar mensen samenwerken heeft iedereen rechten en plichten. Dat geldt dus ook voor leerlingen op een school. De regels in dit statuut zijn niet nieuw. In meerderheid worden zij reeds sinds jaar en dag op het Koning Willem II College nageleefd. Ook staat erin wat er moet gebeuren als er verschil van mening ontstaat.
Het zwart op wit zetten ervan mag niet als doel hebben dat meer naar de letter van de regels dan naar de geest ervan wordt geleefd. Maar, voor een goede gang van zaken is het van groot belang dat alle geledingen kennis nemen van deze regels.

Het volledige document kun je vinden in de schoolgids.


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl